Tin đồn TT Biden té cầu thang khi bước xuống máy bay của Không Lực #1 ở Balan
Tác giả : Trần Maicô USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-22
----------