Báo động tình hình nhập cư trái phép vào Mỹ ở biên giới phía bắc Canada-Mỹ tăng 846%
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-22
___OOO___

___OOO___
Hóa Chí Phèo trong thông điệp Liên Bang, Putin vô tình làm thế giới đoàn kết chống Nga hơn
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-22
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

https://i.ytimg.com/vi/CMb3nNWAZYA/maxresdefault.jpg
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-22
___OOO___

___OOO___

----------