Đảng cộng hoà đã tìm ra giải pháp để chiến thắng năm 2024 trước việc CSDC úm ba la gian lận
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-25
___OOO___
Chiến sự 25/2: Ukraine TỔNG TẤN CÔNG, đưa Crimea về đất mẹ. Quân Nga trải qua ngày đẫm M.á.U
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-25
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
không phải Joe Biden, Đảng dân chủ khiến cả nước Mỹ bất ngờ khi đưa con Tốt thí mạng ra đấu TT Trump
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-25
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------