Xem nhanh: Ngày 367 chiến dịch Nga, tư lệnh Ukraine thăm Bakhmut, ông Putin lên án NATO
Nguồn: Video BáoThanh Niên Ngày đăng: 2023-02-26
----------