IRAN cảnh cáo vẫn đang tìm cách ám sát TT.Trump, Mike Pompeo để trả thù cho tướng của họ.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-26
___OOO___
Quân Nga HOẢNG LOẠN bỏ của chạy lấy người ở Miền Đông, tướng Mỹ tuyên bố Ukraine CHIẾN THẮNG
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-26
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
QUÁ HAY: Đảng cộng hòa tìm ra vũ khí Cực Mạnh nắm chắc Chiến thắng 2024
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-26
___OOO___

----------