TT.Trump tiết lộ kế hoạch thương mại thân Mỹ và cách tách Mỹ khỏi Trung Cộng
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-28
___OOO___
THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG! Hành trình thay đổi ngoạn mục của “tổng thống thời chiến” Zelensky!
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-28
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
HOAN HÔ - Nữ tướng Kari Lake đưa ra CẢNH BÁO NÓNG về bầu cử lớn 'hãy cầu nguyện cho công lý'
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-28
___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------