Đảng CSDC ép buộc giám đốc FOXNEWS ra lệnh  TUCKER CARLSON dừng lại việc công bố video 6/1
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-03-08
___OOO___

___OOO___
Ông Trùm Wagner CHOÁNG vì Ukraine tiếp viện quá nhanh, Lữ đoàn xe tăng Nga dương cờ trắng đầu hàng
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-03-08
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------