TT.Trump tuyên bố 7ĐẦN, giới tân bảo thủ và thế lực ngầm còn nguy hiểm hơn Nga và Trung Cọng
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-03-17
___OOO___

___OOO___
Khoảnh khắc mãn nhãn lựu pháo M777 H.Ủ.Y D.I.Ệ.T quân đội Nga, san phẳng 3 sở chỉ huy
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-03-17
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------