Kiev phủ nhận tuyên bố của Matxcova
Tác giả : DKN Tin Tức Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-04
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------