TT.Trump có thể đối mặt án tù lên đến 136 năm nếu bị kết án và phải ra hầu toà tháng 12
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-05
___OOO___

___OOO___
Không chỉ Đảng Dân Chủ mà Nhiều quốc gia 'mất ăn mất ngủ' trước viễn cảnh "hồi sinh" của ông Trump
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-05
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------