Xem nhanh: Ngày 406, Ukraine lo mất Bakhmut; Trung Quốc nói lời bất ngờ
Nguồn: Video Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-04-06
----------