Cử tri cộng hòa tại Cali ủng hộ TT.Trump 2024 nhiều hơn những gì truyền thông báo cáo
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-20
___OOO___

___OOO___
Alvin Bragg lỡ dại dại trao cho Uỷ ban Điều tra Hạ viện chiếc Còng tay truy tố Obama & Clinton
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-20
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Ukraine phản công hàng loạt, Nơi bắt đầu cuộc tấn công khiến Nga cũng không ngờ tới
Tác giả : HTD NEWS Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-20
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------