Xem nhanh: Ngày 423 chiến dịch, rộ chuyện xe tăng Nga; ô tô Trung Quốc gặp thời nhờ cấm vận phương Tây
Nguồn: Video Báo Thnh Niên Ngày đăng: 2023-04-23
----------