TT.Trump hé lộ tướng Flynn có khả năng sẽ trở thành Phó Tổng Thống chạy đua cùng ngài năm 2024
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-23
___OOO___

___OOO___

___OOO___
Từ chủ nghĩa “Trung Quốc trỗi dậy” “Lúa chín cúi đầu” và triết lý “Nước Nhật chìm đắm”
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-23
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
24h đầu tiên như trong địa ngục cuộc chiến, quyết định toàn vẹn lãnh thổ và sự tự do cho Ukraine
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-23
___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------