Susan Rice cố vấn cấp cao của 7Đần và cũng là cựu trợ lý đắc lực của Obama bất ngờ từ chức
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-24
___OOO___
Cả Moscow một phen hú vía - UAV Ukraine mang 17kg TNT làm quà cho Putin. Lửa chiến lan đến Kremlin
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-24
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Hàng vạn binh sĩ Ukraine đã sẵn sàng cho "NGÀY CUỐI CÙNG" của họ, để tự do cho cả Châu Âu
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-24
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___----------