Công tố viên tiểu bang Georgia tuyên bố sẽ đưa ra cáo buộc chống lại TT Trump vào mùa hè
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-25
___OOO___

___OOO___
TRUMP-BIDEN NĂM 2024: TRẬN TÁI ĐẤU ĐÁNG SỢ
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-25
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------