Desantis thành công thông qua luật cho phép ông ta vừa giữ ghế thống đốc vừa chạy đua tranh cử tổng thống 2024
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-29
___OOO___
TÂY BAN NHA, ANH, SLOVENIA đồng loạt gửi vũ khí đến Ukraine - Liệu Putin có đủ sức đáp trả?
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-29
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
UKRAINE - TRUNG QUỐC có hành động lạ sau cuộc gọi bí mật - SẮP CÓ TIN CHẤN ĐỘNG
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-29
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------