Cựu tổng thư ký bộ ngoại giao VNCH chứng kiến sự kiện 30.4 như thế nào?
Tác giả : Sean Lê Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-01
----------