Cựu chủ tịch hạ viện CH tiết lộ bà Rice rời chính quyền 7Đần để chuẩn bị cho Michelle Obama
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-01
___OOO___

___OOO___
Ukraine vờn quân Nga “quay như chong chóng” với chiến thuật “dương đông kích tây” tài tình
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-01
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Quân Nga đại bại, hậu cần không còn để tiếp tục cuộc chiến; Ukraine cho Trung Quốc lựa chọn phe
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-01
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------