Lễ đăng quang của Vua Charles III trước thách thức của thế kỷ 21
Tác giả : VOA Express Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-03
----------