THỐNG ĐỐC CỘNG HOÀ YOUNGKIN Ở VIRGINIA TUYÊN BỐ KHÔNG CHẠY ĐUA TỔNG THỐNG 2024
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-03
___OOO___

___OOO___
Thềm tổng phản công: 8 'lữ đoàn bão tố' Ukr vào vị trí chờ hiệu lệnh; 'Răng rồng' Nga hóa răng cún
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-03
___OOO___
___OOO___

___OOO___

___OOO___
TIN HOA KỲ: Kế hoạch 10 bước của Tổng thống Biden cho sự hỗn loạn toàn cầu
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-03
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------