Mike Pence làm chứng 5 giờ đồng hồ khai TT Trump gây áp lực ép ông ta chặn kết quả bầu cử 2020
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-04
___OOO___
Cả nước Nga chấn động khi Putin bị ám sát hụt. Đột phá đoạt mạng Putin hay âm mưu thâm độc khác của Nga?
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-04
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Vụ tấn công UAV vào điện Kremlin tạo ra tiền lệ nguy hiểm, Ukraine lên tiếng
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-04
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------