CỘNG SẢN NÀO CŨNG LÀ CỘNG SẢN
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2023-05-05
Nghe vài ông bà bình luận, cho là CS Tàu ở VN còn tốt hơn CS Nga ở Ukraine, tác giả vụng nghĩ rằng...
 
Cộng sản nào cũng vẫn là cộng sản
Dù cộng Nga hay cộng Việt, cộng Tàu
Đã cộng sản là gian hùng, thủ đoạn
Là côn đồ, khát máu giống như nhau
Hãy nhìn Huế, Tết Mậu Thân, nước Việt
Cộng giết người tập thế có nương tay ?
Nhìn Thiên An Môn, mười ngàn người chết
Đấy, cộng Tàu, bản chất chẳng hề thay !
Nay Ukraine, công sản Nga xâm lược
Chúng giết dân tập thể, lấp chung mồ
Đã là cộng thì muôn đời bạo ngược
Việt, Nga, Tàu nào có khác chi mô !
Cộng là thế, độc tài và hiếu sát
Chúng giết người uống máu có nào tanh
Kẻ binh cộng vì thích điều tàn ác
Thích hại người vì hiểm độc, gian manh
Đã cộng sản là cùng nòi đồ tể
Đừng nghĩ rằng ai ác ít hơn ai
Nhìn Bucha, Thiên An Môn, nhìn Huế
Cộng giết người cùng một kiểu quái thai !
Gần thế kỷ cộng làm ta khốn khó
Tỉnh đi thôi đừng mộng mị thiên đường
Đừng mơ cộng này tốt hơn cộng nọ
Việt, Nga, Tàu, là cộng, sẽ tang thương !

Ngô Minh Hằng