Tiết lộ video Trump cho lời khai trong vụ kiện cưỡng hiếp bà Carroll 30 năm trước
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-06
___OOO___
Quân Nga tháo chạy hàng loạt ở Zaporozhye và Bakhmut; EU phân bổ 1 tỷ euro đạn pháo cho Ukraine
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-06
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Putin bắt đầu sởn gai ốc trước "cái lạnh" của nòng súng quân đội Ukraine, Crimea Nguy cấp
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-06
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------