ĐẢNG DÂN CHỦ ĐÒI BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI DA ĐEN LÊN., 14 NGÀN TỶ USD!
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-20
BIỆN LÝ ATLANTA ĐỊNH TRUY TỐ TT TRUMP & BỐ GIÀ RUDY VÀO THÁNG 8!
DÂN MAGA VẪN SÁT CÁNH BÊN TT TRUMP BẤT CHẤP BAO NHIÊU VỤ TRUY TỐ NỮA!
BIDEN LẠI "TẤU HÀI," LÓNG NGÓNG, MÉM TÉ KHI DỰ HỘI NGHỊ G7!
TỜ TIME RA TRANG BÌA NGỤ Ý TĐ DESANTIS "BÓC VỎ" TT TRUMP!
THÊM 5 NGƯỜI CỘNG HÒA NỮA CHUẨN BỊ TRANH CỬ TỔNG THỐNG 2024!
----------