Xem nhanh: Ngày 450 chiến dịch, Mỹ mở đường cho F-16 đến Ukraine, sắp cạn ngân sách viện trợ
Nguồn: Video Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-05-20
----------