TT.TRUMP KÊU OAN VỤ CƯỠNG HIẾP BÀ CARROLL VÌ BÀ TA KIỆN LẦN THỨ HAI ĐÒI THÊM 10 TRIỆU
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-23
___OOO___
Thằng con trời đánh Hunter Biden hành động ngông cuồng báo hại Cha đối mặt án Truất phế
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-23
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
Bakhmut sẽ là một vạc dầu nướng chín quân Wagner và toàn bộ cuộc chiến của Putin
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-23
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___


----------