BÀI PHÂN TÍCH SÂU SẮC: “Giậu đổ bìm leo” - Ông Tập miệng mỉm cười, tay đẩy nhẹ Putin vào “hố lửa”
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-29
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
Dân Nga tỉnh thức, cuộc nổi dậy quân sự khiến Mộng bá quyền Putin xem như CHẤM HẾT
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-29
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
 
----------