Xem nhanh: Ngày 460 chiến dịch, cả Moscow lẫn Kyiv bị UAV đánh; Ukraine muốn Hàn Quốc giúp phòng không
Nguồn: Video Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-05-30
----------