Đặc sắc chính sách ngoại giao thời chiến của Ukr, khiến siêu cường hạng hai gục ngã
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-30
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
Đã đến lúc hành động, Ukraine TUNG bộ đôi ÁT CHỦ BÀI xóa sổ hạm đội Nga, Lấy lại vị thế biển đen
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-05-30
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
 
----------