TT.Trump công bố lá thư có chữ ký của ngài giải mật tài liệu Trump-Nga gây bất lợi cho Obama
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-06-08
___OOO___
THỜI SỰ HOA KỲ: Tàu chiến Mỹ - Trung va chạm chấn động, Ngũ Giác Đài HỌP KHẨN chuẩn bị cuộc chiến
Tác giả : TDN News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-06-08
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
CÚ ĐÁNH LỪA NGOẠN MỤC! Ukraine chiếm nhiều vị trí chiến lược mà không tốn một binh sĩ
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-06-08
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
 
----------