Author: Việt Báo Source: AJ Willingham - CNN Posted on: 2018-03-26
CNN -- Một linh mục Công giáo từ Ba Lan đang bị quở trách sau khi gọi Đức Giáo Hoàng Francis là “một phần tử ngoại lai” trong giáo hội, và ám chỉ rằng Đức Giáo Hoàng nên chết sớm nếu quan điểm cuả Đức Giáo Hoàng về người tỵ nạn và tín lý lạ-với-Công-giáo không thay đổi.
Linh mục Edward Staniek
Linh mục Edward Staniek nói trong một bài giảng ở thành phố Krakow tháng trước, theo một phiên bản tiếng Anh ghi lại: “Tôi cầu nguyện cho sự khôn ngoan được ban xuông cho Đức Giáo Hoàng, để tim ngaì mở ra đón Thánh Linh. Và nếu ngài không như thế, tôi cầu nguyện cho Ngaì nhanh chóng về Nhà Cha Trên Trời.”
Linh mục nói, “Tôi có thể luôn luôn xin Thiên Chúa ban một cái chết an lành cho Đức Giáo Hoàng, vì một cái chết hạnh phúc là ân sủng lớn.” Trong bài giảng, vị linh mục và là một nhà thần học nôi tiếng cũng nêu lên thắc mắc về một số quan điểm cấp tiến của Đức Giáo Hoàng vê di dân, vê ly dị, về Hôi giáo.
Linh mục Staniek nói, “Không có cách nào đôi thoại với Hồi giáo đâu. Nhân danh lòng bác ái, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các giáo xứ mở cửa cho người Hồi giáo. Trong khi thực ra họ căm ghét Kinh Thánh và Giáo hội Công giáo. Họ giết nhiều triệu người trong các cuộc thánh chiến... Chúng ta có thể bác ái với người Hồi giáo nào đang hấp hối vì đói và khát. Nhưng cửa các giáo xứ chỉ có thể mở cho tín đô của Jesus Christ."
Tổng giám mục Marek Jędraszewski của giáo phận Kraków
Linh mục Staniek bị khiển rách bởi Tổng giám mục Marek Jedraszewski của giáo phận Krakow:
Tôi đau đớn, buồn sầu khi nghe bình luận như thế về Đức Giáo Hoàng do Giáo sư LM Edward Staniek nói trong bài giảng ở thánh đường The Church of the Felician Sisters tại Krakow. Tôi đã nêu vấn đề trong cuộc nói chuyện riêng với linh muc rồi,” theo bản văn Đức TGM đưa ra.
-----------------
 
Ý KIẾN ĐỘC GIẢ: Cho tôi mượn lời của Giám mục Staniek để sửa chữa câu nói như sau liên quan đến chế độ VC phỉ báng Thiên Chúa tại Việt Nam:
 
Không có cách nào đôi thoại với "Cộng sản Việt nam" đâu. Nhân danh lòng bác ái, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các giáo xứ mở cửa cho người "CSVN". Trong khi thực ra họ căm ghét Kinh Thánh và Giáo hội Công giáo. Họ giết nhiều "ngàn" người trong các cuộc "cầu nguyện hiệp thông"... Chúng ta có thể bác ái với "Việt cọng" khi nào đang hấp hối vì đói và khát. Nhưng cửa các giáo xứ chỉ có thể mở cho tín đồ của  Jesus Christ."
 
Lê Hùng Bruxelles