UKRAINE TUNG ĐÒN KẾT LIỄU VÀO HUYẾT MẠCH CỦA NGA
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-08-18
Tướng Mỹ gốc Việt Tung Bằng Chứng tố cáo Joe Biden ra Tòa án Quốc tế - khiến cả Thế giới chết lặng
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-08-18
----------