Lấy các trẻ em bị chết cháy tại Hawaii ra làm trò đùa Joe Biden trả giá cực đắt từ trăm triệu dân Mỹ
Tác giả : TDN News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-08-24
BINH BIẾN RỒI! Binh Lính "Wagner" Hình Thành Đoàn Quân Để Tiến Về Moscow Sau Cái Chê't Của Prigozhin
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-08-24
----------