SỐC! Hơn 50 lính Nga trói chỉ huy ra đầu hàng tập thể Ukraine; Su-30 Nga BỎ CHẠY khi bị tên lửa rượt
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-08-29
NGAY LÚC NÀY! Nhận mật lệnh từ TT.Trump mãnh tướng Tucker Carlson xuất trận tố giác Trọng tội 7 Đần
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-08-29
----------