PHẢN BIỆN KHÔNG PHẢI CHUYỆN HÀNG CÁ.
Tác giả : Lê Hùng Burxelles Ngày đăng: 2012-05-17
Socrates
Bất cứ một cuộc tranh đấu lớn nhỏ nào cũng không đi ra ngoài thông lệ « có tranh đấu là có gian nguy và đau khổ ». Và dù cho gian nguy và đau khổ gấp bội, chúng tôi cũng không bao giờ chùn bước. Chúng tôi cương quyết giữ vửng lập trường « bài Cộng trừ Gian », nói thật và nói thẳng để giúp đồng bào suy xét và đề phòng rằng những chủ trương của một số cá nhân lãnh tụ, trong các tổ chức hội đoàn chính trị và tôn giáo, không những chỉ người VN mà ngay cả người ngoại quốc, thường có hành động làm lợi cho VC.
Đọc lại những bài viết đã đăng tải trên diễn đàn Ba Cây Trúc từ trước tới nay, chúng tôi chưa thấy điều gì quá xa sự thật và trái lương tâm. Để độc giả hiểu rõ hơn, có nhiều bài viết trước khi đưa lên diễn đàn, nếu có chút « hồ nghi qua một chữ hay một câu rất ngắn », chúng tôi đều thông qua cho toàn ban biên tập hoặc vài độc giả để xin ý kiến về sự đứng đắn và có lập trường chống VC hay không, . Có lẽ nhờ vậy, nên chưa có một độc giả nào than phiền, chỉ trích diễn đàn Ba Cây Trúc, mà chỉ có vài tên « đầu té re » phản biện bằng lời lẽ của bọn « hàng cá ». Thật vậy, hơn 6 năm góp ý giữa cộng đồng hải ngoại, chúng tôi chưa bao giờ nhận được một bài phản biện nào có lý luận với dẫn chứng tài liệu cơ sở. Trái lại, chúng tôi thỉnh thoảng chỉ nhận được vài thư nặc danh với lời chưởi thề : nào là « Ba Cây Trúc là VC nên chống đối hàng Hồng Y, Giám Mục trong Hội đồng GMCGVNVN. Ba Cây Trúc là VC nên đã chống đối các Thượng Toạ Phật giáo Về Nguồn. Ba Cây Trúc là VC nên đã chống đối mấy cựu quân nhân và mấy ông chóp bu Việt Tân bên Mỹ…v.v ».
Đã nhiều lần chúng tôi yêu cầu họ nêu lên những điểm thiếu sự thật trong các bài viết trên diễn đàn này để may ra học thêm được những điều cấm kỵ mà họ đã hiểu. Chúng tôi không bao giờ từ khước việc đăng tải bài phê phán của họ gửi đến, với điều kiện họ phải viết tên thật.
Để dễ so sánh những hành động hạ cấp, chưởi bới và chụp mủ vu vơ, chúng tôi xin cống hiến câu chuyện « 3 cái vá lọc » của Socrate, hầu độc giả xa gần, mỗi lần nghe kẻ thù đưa ra kế hoạch địch vận, trong chiến thuật làm chia rẽ cuộc sống chung, từ trong gia đình ra đến xã hội để đề phòng.
Câu chuyện về 3 cái vá lọc của Socrate.Ngày kia, có một khách lạ đến hỏi Socrate.
- Thưa ông, tôi muốn kể lại những mẩu chuyện mà người ta đã cho tôi biết về người bạn của ông ?
Đợi một lúc, Socrate trả lời.
- Trước khi ông muốn cho tôi biết những chuyện đó, tôi xin phép ông làm một cuộc trắc nghiệm mà tôi đặt tên là ba vá lọc .
Người khách lạ liền hỏi.
- Thế nào là vá lọc ?
Ôn tồn, Socrate giải thích.
-Trước khi kể chuyện xấu hay tốt lên đầu kẻ khác, điều hay hơn là dành thì giờ để gạn lọc những gì mình muốn nói. Đó là loại trắc nghiệm mà tôi gọi là «3 vá lọc » (les trois passoires ) .
Cái vá lọc đầu tiên gọi là vá lọc Sự Thật (vérité). Câu chuyện ông sẽ kể cho tôi có đúng thật hay không ?
- Không, tôi chỉ nghe người ta kể lại.
- Rất tốt.Như vậy là ông không biết chuyện đó có thật. Vậy tôi xin thử qua cái vá lọc thứ hai là cái vá lòng tốt (bonté).
Ông muốn cho tôi biết những điều người ta kể về bạn tôi. Trong đó có điều gì là tốt ?
- Thật chẳng có điều gì là tốt cả.
- Tức là ông muốn kể những điều xấu mà chính ông cũng không tin rằng điều đó có thật và tốt. Tôi xin ông cho tôi tiếp tục trắc nghiệm qua cái vá thứ ba mhé. Đó là cái vá công dụng (utilité).
Có ích lợi gì khi ông kể cho tôi về những việc làm của người bạn tôi ?
- Thưa không.
Sacrate kềt luận :
- Nếu những chuyện mà ông phải nói cho tôi biết, chẳng phải là sự thật, chẳng phải là điều tốt, và cũng chẳng lợi ích gì. Vậy thì có ý gì mà ông cần phải đến đây để nói với tôi ?
Đúng như câu nói của Destouches : « phê bình thì dễ mà làm thì khó » (la critique est aisée, et l’art est difficile). « Phản biện », không phải là chuyện « hàng cá ». Xin độc giả lưu ý để đánh giá kẻ địch thủ khi họ muốn hại mình.
Lê Hùng Bruxelles.
----------