Lễ Khánh Thành Tượng Đài TT Ngô Đình Diệm tại Montreal
Tác giả: THOIBAO MEDIA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2018-08-09


Và dưới đây là một số hình ảnh do nhiép ảnh gia Trần văn Cương ghi lại.


******