Thông cáo của Ba Cây Trúc
Tác giả: Ban Biên Tập Ngày đăng: 2018-08-10
Thời gian gần đây có nhiều tác giả gởi bài đến chúng tôi nhờ đăng với thái độ trịch thượng cho rằng chúng tôi đã được phép của tác giả để đăng thì dó là một cái phước lớn của chúng tôi chứ không được quyền có ý kiến ý cò gì cả hoặc sửa chữa này nọ. Vì đã kinh nghiệm trước đây với tác giả Đaminh Phan văn Phước người đã phản đối chúng tôi đã "biên sửa" (edit) bài của ông và tỏ vẻ bất mãn đòi rút bài viết khỏi diễn đàn Ba Cây Trúc cho nên chúng tôi có quyết định là từ nay đối với những tác giả khó tính gởi bài đến chúng tôi nhờ đăng thì chúng tôi sẽ không ghi ý kiến của ban biên tập nữa hoặc thi hành nhiệm vụ "biên sửa" để khỏi làm mất lòng quý tác giả đó. Tuy nhiên mục ý kiến của độc giả thì chúng tôi vẫn duy trì vì độc giả có quyền đóng góp ý kiến của họ và họ chịu trách nhiệm về những ý kiến đó. Riêng Ban biên tập chúng tôi chỉ thêm nền màu vào bài để bày tỏ cho độc giả biết rằng bài đang đọc là bài chúng tôi tôn trọng không dám sửa đổi. Màu nền của bài thể hiện sự đắc ý, đồng thuận, hoặcnghi vấn, dè dặt vv… màu càng đẹp càng dịu mắt là bài đáng đọc và thích thú, màu chói mắt và gay gắt gây khó chịu là có khuynh hướng tạo xung khắc chia rẻ vv.. Không có màu là quân bình hoặc hợp với tâm thức chung của mọi người.
Ban Biên Tập Ba Cây Trúc