Đàn áp
Tác giả : T.H.D.T Nguồn: Bào Tiếng Dân Ngày đăng: 2023-10-18
Trong thời gian qua, bỗng một bài thơ trong sách giáo khoa lớp 6 ở Việt Nam gây xôn xao dư luận xã hội với nhiều ý kiến trái chiều, có tựa là “Bắt nạt”. Nhân đây, mô phỏng phong cách nghệ thuật thi ca “định hướng XHCN” của “thi phẩm” này, cũng xin giới thiệu một bài thơ nho nhỏ sau đây:
Đàn áp

Đàn áp là xấu lắm
Đừng đàn áp, đảng ơi
Bất cứ ai trên đời
Đều không cần đàn áp
Tại sao không xây tượng
Hoặc ăn bò dát vàng?
Nhiệm kỳ qua nhanh lắm
Đàn áp dân làm chi
Sao không tràn ra biển
Đòi Hoàng Sa, Trường Sa
Hại kẻ yếu làm gì
Sao không khè Trung Cộng?
Những người dân phản biện
Thì ý chí sắt son
Thật can trường đấy chứ
Sao không khen, lại còn…?
Đừng đàn áp tôn giáo
Đừng đàn áp thảo dân
Đừng đàn áp sắc tộc
Trên khắp dải đất Sờ
Đừng đàn áp động vật
Đừng đàn áp rừng cây
Đừng đán áp ai cả
đàn áp đễ lây
Nếu đảng đàn áp bạn
Cứ đưa bài thơ này
Bảo nếu muốn đàn áp
Thì đến bác Tập ngay
Cứ đến đàn áp Tập
Nếu đảng dám to gan
Tập đang chờ đảng đấy
Có giỏi thì tới ngay!”
----------