Xem nhanh: Thách thức lớn khi tấn công Gaza; vì sao Mỹ chưa muốn Israel đánh Hezbollah?
Nguồn: Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-10-20
----------