Nga đại bại, xác tank chất như núi; IDF sắp tổng tấn công; Mỹ chặn nhiều hỏa tiễn nhắm tới Israel
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-10-20
Cơ hội vàng cho Ukraine, quân Nga SẬP BẪY nhận THẢM KỊCH khi quay lại mặt trận Lyman
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-10-20
----------