Điểm xung đột: Israel mở giai đoạn hai tấn công Gaza; Nga tổn thất nặng ở Avdiivka?
Nguồn: BáoThanh Niên Ngày đăng: 2023-10-29
----------