Điểm xung đột: Lưới địa đạo đáng sợ của Hamas; gây rối săn lùng người Do thái ở Nga?
Nguồn: Báo ThanhNiên Ngày đăng: 2023-10-30
----------