Hình ảnh vệ tinh tiết lộ tổn thất S-300 Nga bị ATACMS tập kích; Israel “hun chuột” Hamas
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-11-01
CẢ THẾ GIỚI RA ĐÂY MÀ XEM! Cuối cùng Nga cũng phải chịu đàm phán, Shoigu dẫn đầu phái đoàn NHỤC NHÃ
Tác giả HTD News NguồnYoutube Ngày đăng: è023-11-01
----------