Điểm xung đột: Israel vượt phòng tuyến Hamas; Nga bắn cháy thêm xe tăng Leopard 2 Ukraine
Nguồn: Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-11-02
----------