Lực Lượng Đặc Nhiệm JTF2 Của Canada Được Gửi Đến Do Thái
Nguồn: Thời Báo Canaađ Ngày đăng: 2023-11-05
Ottawa: Theo những tin tức công bố hôm thứ hai ngày 30 tháng 10, một toán binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm JTF2 vừa được gửi đến Do Thái, sau khi xứ này bị phiến quân Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10.
Lực lượng đặc nhiệm JTF2 là lực lượng các binh sĩ tinh nhuệ nhất của quân lực Canada, và chỉ được gửi đến những nơi khi có những trường hợp khẩn cấp xảy ra.
Lực lượng đặc nhiệm JTF2 có nhiệm vụ chống khủng bố và giải cứu con tin.
Theo những tin tức công bố thì toán binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm này sẽ được gửi đến tòa đại sứ Canada ở Tel Aviv và sẽ phối hợp với lực lượng phòng vệ Do Thái IDF trong việc bảo vệ an ninh cho sứ quán, và có thể sẽ trợ giúp di tản nhân viên tòa đại sứ Canada khi cần thiết.
Canada thường gửi những toán JTF2 để thu thập các thông tin tình báo, thiết lập kế hoạch di tản, bảo vệ an ninh cho các tòa đại sứ.
Những binh sĩ của lực lượng JTF 2 cũng là những đơn vị chuyên việc giải cứu con tin của Canada, và có thể lực lượng được gửi tới Do Thái cũng liên quan và phối hợp với quân lực Do Thái, trong những kế hoạch giải cứu các con tin đang bị Hamas bắt giữ?
Trong cuộc tấn công bất ngờ vào Do Thái, quân khủng bố Hamas bắt đi 239 con tin gồm 25 quốc tịch khác nhau. Trong số 239 con tin này có đến 54 người Thái Lan: những người đến Do Thái làm việc trong các nông trại ở biên giới xứ này.
Cũng theo những nguồn tin thông thạo thì có 2 người có quốc tịch Canada cũng bị Hamas bắt giữ.
----------