Điểm xung đột: Israel 'thắt thòng lọng' quanh Hamas; binh sĩ Ukraine kiệt sức khi xung đột kéo dài?
Nguồn: Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-11-08
----------