Một số người Mỹ gốc Do Thái hoài nghi về chiến thuật quân sự của Israel ở Gaza
Nguồn: VOA Express Ngày đăng: 2023-11-11
Các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel nhằm trả đũa vụ tấn công khủng bố của Hamas ngày 7 tháng 10 được ủng hộ rộng rãi ở Israel, nhưng những dấu hiệu bất đồng chính kiến đang xuất hiện trong một số cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái.
----------