Khó nhưng không viển vông ! Cách thức lệnh ngừng bắn có thể hoạt động ở Gaza
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-11-11
CỰC NÓNG! kịch bản không ai ngờ tới, Nga đưa 4 vạn quân qua Ukraine để tấn công quân Nga phản chiến
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-11-11
----------