Điểm xung đột: Tang thương trại tị nạn sau không kích Israel; khi nào tiếng súng ngưng?
Nguồn: Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-11-19
----------